پروژه ها • مشارکت و کنسرسیوم ایریتک- پترو ساحل طراح و مجری پروژه های تاسیساتی و نفت و گاز و نیروگاهی- کاربرد ر رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی پروژه FGC خارگ.
 • شرکت نوتاش افرا پیمانکار و مجری پروژه های تاسیساتی و نفت و گاز و نیروگاهی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی در بخش های دیگر پروژه NGL خارگ.
 • مشارکت و کنسرسیوم عامران افق – فراب طراح و مجری پروژه های تاسیساتی و نفت و گاز و نیروگاهی- کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی پروژه نیروگاه 1000مگاواتی الصدر بغداد .
 • شرکت ابارا پتروشیمی غدیر – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های کولینگ تاور بندر امام .
 • پتروشیمی پلیمر کرمانشاه- طراح و مجری پروژه های تاسیساتی و پتروشیمی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های پایپ رک.
 • شرکت ایریتک – طراح و مجری پروژه های تاسیساتی نفت و گاز و نیروگاهی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی پروژه پل بندر عباس .
 • شرکت جهاد سیلوها- طراح و مجری پروژهای تاسیساتی و نفت و گاز و نیروگاهی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های پایپ رک ( نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند).
 • شرکت جهان پارس – طراح و مجری پروژه های تاسیساتی و نفت و گاز –کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های پایپ رک و شلتر واقع در خارگ پروژه دورود.
 • شرکت جهان پارس – طراح و مجری پروژه های تاسیساتی و نفت وگاز - کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های پایپ رک و شلتر واقع در اهواز پروژه آماک .
 • پتروشیمی خوزستان – مجری پروژه های تاسیساتی و نفت و گاز – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های شلتر واقع در منطقه ویژه بندر امام .
 • شرکت خلخال دشت – مجری پروژه های تاسیساتی و نفت و گاز - کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های سر چاهی و پایپ رک واقع در منطقه نفتی یادآوران اهواز.
 • شرکت OIEC- مجری پروژه های تاسیساتی و نفت و گاز.
 • گروه عظام و شرکت جم سازه شرق سرمایه گزار و مجری پروژه های گردشگری ، تاسیساتی و خودرو سازی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی پروژه باتری آریا .
 •   گروه عظام و شرکت جم سازه شرق سرمایه گزار و مجری پروژه های گردشگری ، تاسیساتی و خودرو سازی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی پروژه پویا خودرو .
 • گروه عظام و شرکت جم سازه شرق سرمایه گزار و مجری پروژه های گردشگری ، تاسیساتی و خودرو سازی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی پروژه پویان صنعت نهاد .
 • گروه عظام و شرکت جم سازه شرق سرمایه گزار و مجری پروژه های گردشگری ، تاسیساتی و خودرو سازی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی پروژه پایا کلاچ رشت. .
 • گروه عظام و شرکت جم سازه شرق سرمایه گزار و مجری پروژه های گردشگری ، تاسیساتی و خودرو سازی – کاربرد در رنگ آمیزی استراکچرها و سازه های صنعتی پروژه استام صنعت .
 • شرکت تولید و صنعتی مهرخواه – رنگ ، پرایمرو تینرهای خودرویی.

همراهان و حامیانشرکت پترو رنگ پاراگ همکاری با شرکتها وموسسات صنعتی و ساختمانی برتر کشور نشان دهنده موفقیت این واحد تولیدی می باشد..... همکاری با شرکتها وموسسات صنعتی و ساختمانی برتر کشور نشان دهنده موفقیت این واحد تولیدی می باشد.....
 • اجرای پروژه های اسکلت ساختمانی و و صنعتی

  مشاهده شرح فعالیت های مجموعه پترو رنگ در زمینه اسکلت های ساختمانی و صنعتی و اسکلت های فلزی

 • اسکلت فلزی

 • اسکلت ساختمان


عمده فعالیت های مجموعه پترو رنگ